Rokhschild Pre-maintenance

Rokhschild Pre-maintenance is gespecialiseerd in het visueel onderzoeken van vrachtwagens wanneer ze terugkomen van hun rit. Vaak worden vrachtwagens niet nagekeken op banden, lichten… en of ze nog lang meegaan in het algemeen.

Rokhschild Pre-maintenance stelt een rapportage op van de visuele check en geeft zo het advies wat er beter en veiliger kan voor de volgende rit. Rokhschild Pre-maintenance biedt zelf ook banden aan voor transportbedrijven die dit wensen.

checklist-3679741_1280

Gespecialiseerd in

Pre-Maintenance

Veiligheid op de route

Geen tot weinig depannage tijdens de route

Continuïteit op de route

Duurzaamheid en brandstofefficiëntie

Geen tijdverlies of extra kosten

Op tijd levering van de lading

Voorkomt stilstaande vrachtwagens en chauffeurs

Voorkomt sleepkosten (Frankrijk)

Voorkomt grote schade aan de vrachtwagen

Op tijd onderhoud van de vrachtwagenbanden

Voorkomt extra planning en dispatching

Voorkomt spoedgevallen met daaraan gekoppelde hoge kosten

Voorkomt boetes bij vrijwillige controle

Enkele voorbeelden